Usługi

Aktualizujemy ofertę usług!

W związku z obecną sytaucją wymagającą położenia szczególnego nacisku na warunki sanitarne panuące w pomieszczeniach biurowych – aktualizujemy naszą ofertę usług o ozonowanie i dezynfekcję pomieszczeń oraz  czyszczenia wykładzin z zastosowaniem środków chemicznych niwelujących nagromadzone w wykładzinach wirusy, bakterie, grzyby, kurz i lotne związki organiczne

Sprawdź naszą ofertę